top of page

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-COOKIES

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To Parapatousa.gr προκειμένου να πετύχει την  καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι σημαντικό να κατανοήσει ο πελάτης ότι πρέπει να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα του Parapatousa.gr ,τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχει ο πελάτης κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του τηλεφωνικά ή στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Parapatousa.gr δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε αθέμιτο τρόπο, δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή ανταλλάσσονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, κατ' εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση) και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση. Αποδέχεστε δε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά απο την εταιρεία μας για αποστολή, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλα και τηλεφωνικώς, δεδομένων που αφορούν παραγγελία σας ή ενημερώσεις για τρέχουσες προσφορές ή εκδηλώσεις. Για το τελευταίο σας δίνεται ή δυνατότητα να αρνηθείτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιθυμήσετε.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί  εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από το Parapatousa.gr  προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Parapatousa.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την επιχείρηση. Το parapatousa.gr δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το parapatousa.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Το parapatousa.gr δημιούργησε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους .Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παρέχουν κάποια προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα η να εγγράφουν στην ιστοσελίδα η να έλθουν σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας .

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Parapatousa.gr συλλέγει πληροφορείς σχετικά με τους χρήστες, όπως τα στοιχεία που δίνει ο  ίδιος χρήστης κατά την εγγραφή του προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το Parapatousa.gr, τα στοιχεία που δίνει ο  χρήστης κατά τη σύνδεσή του, μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές Google,Android,Facebook,ios κ.λ), τα στοιχεία προκειμένου να συμπληρώσει οποιοσδήποτε φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μιας και θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, το email σας, το τηλέφωνο σας. ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και άλλες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής και παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε επιλέξει. Το Parapatousa.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, καθώς επίσης και για ενημέρωση όσον αφορά, νέα προϊόντα και για ειδικές προσφορές του Parapatousa.gr . Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους email οπό το parapatousa.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης parapatousa@gmail.com

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται οπό τους υπαλλήλους του Parapatousa.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το Parapatousa.gr απαιτεί από όλους όσους σχετίζονται με την ιστοσελίδα του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση εκτός αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού, όπως ενδικτικά όταν κάτω απο συγκεκριμένες προιποθέσεις  επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας. τα οποίο έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση.

COOKIES

To Parapatousa.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος διευκόλυνσης και της άρτιας λειτουργίας του ιστότοπου του. Tα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη της ιστοσελίδας και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή . Λόγω της χρήσης cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του χρήστη. Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να απορρίψετε την χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλέξετε τη μη χρησιμοποίηση των cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Όπως και οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί first-party και third-party cookies για διάφορους σκοπούς. Τα first-party cookies είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα third-party cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, τη διατήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών μας, την παροχή διαφημίσεων που σχετίζονται με εσάς και, σε γενικές γραμμές, σας παρέχουν μία καλύτερη και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και βοήθεια για την επιτάχυνση των μελλοντικών σας αλληλεπιδράσεων με τον ιστότοπό μας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.

Απαραίτητα

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Στατιστικά

Τα cookies στατιστικών χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Απόδοσης

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης του ιστότοπου και βοηθούν στην παροχή μιας καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

Διαφήμισης

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.

Τρίτοι , συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα parapatousa.gr

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To Parapatousa.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής .Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

 

16. ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Parapatousa.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο Parapatousa.gr, εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία.  το Parapatousa.gr θα ενεργήσει άμεσα για την διαγραφή της. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το Parapatousa.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνε τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση. να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, γιο να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το Parapatousa.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση parapatousa@gmail.com  αλλαγή ή  διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνε επίσης μέσω του ιστότοπου του parapatousa.gr  Προκαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε το προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται από εσάς.

 

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΑΓΩΝ

Το Parapatousa.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Μιας και έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένο που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένο των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και μη διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας όσον αφορά διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι παράλληλες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

bottom of page