top of page

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.parapatousa.gr  ανήκει στην ατομική επιχείρηση (που από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας θα αναφαίρεται ως ΕΤΑΙΡΙΑ ή  Parapatousa.gr) με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ», με διακριτικό τίτλο «Par a patousa», με έδρα στον Δήμο Ηλιούπολης, επί της οδού Κουντουριώτου , αριθ. 10, ΤΚ 16342, ΑΦΜ 141656936, με αριθ. ΓΕΜΗ 149800603000  τηλ. Επικοινωνίας 211-11-59004 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου parapatousa@gmail.com  

 

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε επισκέπτη διέπεται από τους  παρόντες Όρους. Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου  Parapatousa.gr   (στο εξής και επισκέπτης ή χρήστης) πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοτόπου δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου (στο εξής Όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας Parapatousa.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αρμόδια για την επίλυση οιαδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος ή σχετικά με τη την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα απροειδοποίητα και οποτεδήποτε  το κρίνει αναγκαίο.. Πρέπει να ελέγχετε τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την δημοσιοποίηση των αλλαγών δε, σημαίνει ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους νέους όρους χρήσης και τις αλλαγές τους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε να σταματήσετε την χρήση τω υπηρεσιών του συγκεκριμένου ιστότοπου.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια. την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, όσον αφορά  την ταυτότητα της επιχείρησης αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή συναλλαγές. Όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μιάς και δεν είναι ο κατασκευαστής αυτών, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση των έγκυρων πληροφοριών,  όμως η συσκευασία των προϊόντων μπορεί να περιέχει ακόμα κάποιες πρόσθετες πληροφορίες από εκείνες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Parapatousa.gr. Όλες οι πληροφορίες όσων αφορά προϊόντα στον Ιστότοπό  παρέχονται για ενημερωτικούς λόγους και συνιστούμε να μην επαφίεσθε αποκλειστικά στις παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες. Παρακαλούμε πριν τη χρήση κάθε  προϊόντος να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες του προϊόντος. Οτιδήποτε περιέχεται στον Ιστότοπο του Parapatousa.gr δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει οποιαδήποτε συμβουλή κτηνιάτρου ή άλλου διπλωματούχου επαγγελματία συμβούλου για την φροντίδα της υγείας και υγιεινής αυτών. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κτηνίατρο του κατοικίδιου σας εφόσον υποψιαστείτε ότι αυτό έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για ανακρίβειες σχετικά με τα προϊόντα από προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος η παραδρομής κατά την κοινή πείρα .

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εξ’ ολοκλήρου το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και  προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για τα οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει άδειο χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου.

Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα απαγορεύεται να:

- ανεβάσει, δημοσιεύσει (με post), στείλει με email ή να μεταδώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απεχθές, ρατσιστικό ή που προσβάλλει την ιδιωτικότητα του άλλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του για την προσωπική του εικόνα ή αποδοκιμαστέο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

- ανεβάσει, δημοσιεύσει (με post) , στείλει με email η να μεταδώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «junk mail», «spam», «chain letters» ή κάθε άλλου είδους ενοχλητικό υλικό.

- ανεβάσει, δημοσιεύσει (με post) , στείλει με email η να μεταδώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς ή κάθε είδους ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν την λειτουργικότητα λογισμικού, εξοπλισμού ή δικτύου τηλεπικοινωνίας.

- προσπαθήσει να μειώσει την εξυπηρέτηση του χρήστη, του παρόχου ή του δικτύου, εκθέτοντας την ιστοσελίδα σε ιό, δημιουργώντας κορεσμό, «πλημυρίζοντας» το διακομιστή, ή τοποθετώντας την κεφαλίδα ενός πακέτου TCP-IP ή κάθε μέρος της πληροφορίας κεφαλίδας σε ένα email.

- αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για τέτοιου είδους χρήση ή να αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση.

- επιχειρήσει να διερευνήσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση.

- χρησιμοποιήσει ταυτότητα άλλου χρήστη

- αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να υποκινήσει κάποιο άλλο πρόσωπο σε παράνομη ή άλλου είδους δραστηριότητα που προσβάλει τα δικαιώματα της Parapatousa.gr, των προμηθευτών της, των εταίρων και διανομέων της, των διαφημιστών της και κάθε άλλου επισκέπτη.

- μεταφέρει και μεταδώσει (με πρόθεση) οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό που δημιουργήθηκε από την Ιστοσελίδα συγκεκριμένα για τρίτες χώρες ή για αλλοδαπούς και να παραβιάσει έτσι την εθνική ή διεθνή νομοθεσία.

Ο επισκέπτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την συμπεριφορά του στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.

Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, το Parapatousa.gr μπορεί να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να τερματίσει την χρήση της Ιστοσελίδας σε κάποιο επισκέπτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή την χρήση μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών του Parapatousa.gr  για κάθε αιτία που παραβιάζει αυτούς τους Όρους παροχής Χρήσης. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί με κάθε επιφύλαξη το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του με τους Όρους παροχής Χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών. από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλόλητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες ,περιγραφές , ονόματα. φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιοδήποτε ζημία ( θετική, ειδική ή αποθετική. η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν δικούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την ΕΤΑΙΡΙΑ, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη. Ρητά δηλώνεται ότι, σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (π.χ. ανάρτηση σε blogs) ή μη, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου parapatousa.gr από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

ΠΕΡΙ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα parapatousa.gr. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

bottom of page